Coraz więcej państw Unii Europejskiej deklaruje plany przeprowadzenia masowych deportacji imigrantów. Dotyczy to przede wszystkim osób, które nie otrzymały oficjalnie statusu uchodźcy. Dzięki takiej polityce do swoich krajów ma trafić nawet kilkaset tysięcy ludzi, pochodzących przede wszystkim z krajów takich jak Pakistan, Bałkany oraz z regionu Afryki Północnej.
Zrealizowanie takich planów nie będzie jednak prostym zadaniem, ponieważ zazwyczaj w praktyce udaje się wydalić poza granice najwyżej połowę nielegalnych imigrantów. Tymczasem ogromna fala migracji napływająca do Europy stała się przyczyną poważnego kryzysu. W ciągu kilku ostatnich tygodni coraz więcej państw należących do Unii Europejskiej decyduje się na znaczne zaostrzenie polityki azylowej. Jednocześnie zapowiadają przeprowadzenie deportacji zakrojonych na szeroką skalę. Takie plany zamierzają wprowadzić w życie głównie kraje, które od tej pory przyjęły dużą liczbę migrantów, czyli głównie Niemcy, Szwecja oraz Finlandia. W sumie Unię Europejską ma opuścić kilkaset tysięcy osób.

Oczywiście państwa mają prawo do decydowania, komu przyznają azyl, a kto nie może zostać na ich terytorium. W praktyce realizowanie takich postanowień jest jednak bardzo trudne. Aby osiągnąć planowane cele, władze wymienionych państw będą musiały pokonać szereg przeszkód politycznych, prawnych i logistycznych. Prawdopodobnie skuteczna deportacja tak dużej liczby osób będzie niewykonalna. Urzędnicy mogą wprawdzie wydać decyzję, że dana osoba nie otrzyma azylu, nie oznacza to jednak, że uda się ją skutecznie wydalić z kraju. Zazwyczaj takie osoby po prostu znikają, przenoszą się do innej części kraju i niszczą dokumenty potwierdzające ich tożsamość. Często miejsca przebywania takiej osoby nie da się w ogóle ustalić.

Dużym problemem jest także odesłanie takich ludzi do kraju. Zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym imigrant powinien trafić do kraju pochodzenia lub innego bezpiecznego miejsca. Niestety w praktyce nie można zmusić żadnego państwa, aby przyjęło z powrotem swoich obywateli. Do tych problemów dochodzi także konieczność zorganizowania transportu lotniczego dla deportowanych, co jest bardzo czasochłonne oraz kosztowne.