Od czasu przejęcia władzy przez PiS w polskiej polityce zmiany zachodzą bardzo szybko, tak że media nie mają nawet czasu, aby dokładnie przedyskutować wszystkie zmiany. W ostatnim czasie na pierwszym planie była przede wszystkim walka o Trybunał Konstytucyjny, w tym czasie w niewielkim stopniu zauważona przez media przeszła ustawa o służbie cywilnej. Tymczasem wywraca ona do góry nogami porządek w służbie cywilnej, co może w znacznym stopniu przełożyć się na funkcjonowanie państwa polskiego.

Olbrzymie koszty ustawy: milionowe odprawy dla dyrektorów

Nowa ustawa o służbie cywilnej zakłada, że dyrektorzy i ich zastępcy stracą swoje stanowiska po trzydziestu dniach od wejścia w życie. Związane to będzie z wypłatą milionowych odszkodowań. Ich następcy otrzymają bogaty pakiet dodatków (między innymi nowy dodatek funkcyjny, którego nie było wcześniej). Jak szacują eksperci „Gazety Prawnej” odprawy dla 800 osób mogą kosztować budżet około 30 mln, a dodatki – około 35 mln zł w ciągu roku. W dodatku otrzymywane nagrodzenie i dodatki nie będą związane w żaden sposób z motywacyjnym systemem wynagrodzeń, który byłby atrakcyjny dla doświadczonych pracowników.

Likwidacja konkursów

Oprócz znacznych kosztów reformy, duże wątpliwości budzi także nowy sposób wybierania na wysokie stanowiska. Możliwy jest system awansu wewnętrznego bez przeprowadzenia konkursu, z nadania politycznego. Oczywiście, bywały przypadki, gdy konkursy przeprowadzane były z rażącym naruszeniem procedur, przygotowywane pod jedną z góry upatrzoną osobę, jednak ich likwidacja całkowicie likwiduje niezależność służby publicznej. Tym bardziej, że ustawa jednocześnie pozwala na członkostwo w partiach politycznych dyrektorom służby zagranicznej.To cofnięcie naszego ustroju w czasie do momentu sprzed członkostwem Polski w Unii Europejskiej. gdy służba publiczna była w sposób jawny upolityczniona i upartyjniona. Od tamtego czasu, udało się nam wykonać olbrzymią pracę na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości mechanizmów zatrudnienia w służbie cywilnej. Chociaż konkursy nie zawsze funkcjonowały tak jak trzeba, nie warto ich niszczyć.

Procedura oceny regulacji ex post

Ustawa o służbie cywilnej znalazła się wśród najważniejszych dokumentów rekomendowanych do objęcia procedurą regulacji ex post. To procedura, która umożliwia ocenę różnych aspektów funkcjonowania służby cywilnej już po wejściu w życie określonych regulacji. Publikacja takiej oceny regulacji ex post nie powinna być mylona z nowelizacją ustawy. To raczej dokument opisujący stan bieżący i zalecający pewne rekomendacje. Ich wprowadzenie jest zależne od woli ustawodawcy.