Uległ zmianie adres strony I LO w Kielcach i adres skrzynki e-mail szkoły.

Nowe adresy:
strony WWW: www.zeromski.kielce.eu
e-mail: lo1@zeromski.kielce.eu

Przekierowanie na nowy serwer za 6 sekund.